Kik vagyunk?

Mozgalmunk 2008-ban jött létre, az MSZP társult ifjúsági szervezeteként, de gyökerei már mintegy a rendszerváltás időszakának generációjáig, a Baloldali Ifjúsági Társulás alapításának idejére nyúlnak vissza. E szervezetek olyan alapokat és olyan országos hálózatot hoztak létre, amelynek megőrzését és továbbvitelét feladatunknak és kötelességünknek tartjuk.

Tagjaink olyan fiatalok, akik hisznek abban, hogy egy hatékonyan működő közösség tevékenységét segítve képesek tenni a változásért, közös céljaink elérése érdekében.

Szellemiségünket tekintve a mindenkori hazai szociáldemokrácia, Ágoston Péter és Jászi Oszkár, Kéthly Anna és Kunfi Zsigmond örökösének tekintjük szervezetünket, akiknek fő célja mindig a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása és a hazai állapotok demkratizálása volt.

Fontosak számunkra az európai értékek is, mert erős európai identitás nélkül már nem létezne Magyarország és nem volnának olyan demokratikus hagyományaink sem, amelyekre munkánk során olyan nagyban építhetünk.

Ami pedig a legfontosabb: mindig és minden körülmények között elsődlegesen nemzeti alapon állónak tekintjük magunkat. Hiszünk az erős, határokon átívelő nemzetpolitika eredményességében, az összefogás erejében és az e célok érdekében végzett közös munka értékében. Hiszünk abban, hogy Magyarország ismét köztársaság lehet, és, hogy ennek életét maffiózók és kiskirályok helyett hamarosan ismét mindannyiunk közös akarata formálhatja majd.